Historia Erazma Czeczotki

Erazm Czeczotka

Erazm był synem Mikołaja Czeczotki, który przyjechał do Krakowa z Wielkopolski. Obdarzony nieprzeciętnymi zdolnościami i przedsiębiorczością stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci Krakowa w XVI wieku.

Przez czterdzieści lat był rajcą, burgrabią i burmistrzem Krakowa. Majątkiem i wpływami dorównywał możnowładcom. W dowód zasług i uznania otrzymał w 1552 roku na sejmie piotrkowskim tytuł szlachecki i została przyjęty do herbu Jana Ocieskiego, wielkiego kanclerza koronnego. Utrzymywał kontakty z osobami wpływowymi, finansistami, artystami i alchemikami. Początkowo zajmował się handlem bławatami, żywnością i trunkami.

W 1564 roku łącząc dwie kamienice wybudował pałac na rogu ulic św. Anny i Wiślnej. Autorem projektu i budowy był Gabriel Słoński, słynny kamieniarz i  uczeń Antoniego z Fiesole, współpracownika Bartłomieja Berrecciego. W pałacu znajdowała się między innymi okazała łaźnia połączona z wielką salą, w której prowadzony był wyszynk dla wybranych gości.

Przez Józefa Muczkowskiego, historyka, został nazwany „Krwawym burmistrzem” i Małym Borgią z Krakowa. Zarzucano Czeczotce wiele przewinień, posądzano o lichwiarstwo, a nawet dzieciobójstwo. Uważano go za człowieka niemoralnego i wręcz obnoszącego się ze swoją słabością do płci pięknej. Miał ponoć tuziny kochanek, utrzymywał jawne kontakty pozamałżeńskie z kobietami różnorodnej proweniencji.

Skala machlojek Erazma doprowadziła do tego, że znaleźli się wśród krakowskich mieszczan odważni, którzy wnieśli przeciwko niemu sprawę przed trybunał królewski. Problemy jednak ominęły Czeczotkę, który przekupił urzędników króla Zygmunta Augusta, aby uniknąć odpowiedzialności za liczne machlojki oraz zbrodnie sądowe. 

Wiele też było historii kiedy Erazm Czeczotka korzystając z układów i władzy „zdobywał” żony innych mieszczan. Najgłośniejsze z nich było sądowe zabójstwo Franciszka Wolskiego, który był magistrem Akademii Krakowskiej i rektorem Szkoły św. Ducha.

Erazm Czeczotka zmarł w kwietniu 1587 roku w kąpieli z dwiema niewiastami. Został pochowany na cmentarzu parafialnym Kościoła Wniebowzięcia NMP.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT
WIELKIEJ NOCY!